Özgeçmiş
18.09.1981 târihinde Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi Almanca Bölümü'nü bitirdikten sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. AÜHF'yi bitirmesini tâkiben Ankara Barosu'nda stajyer avukatlık dönemini tamamladı. Askerlik hizmetinden dönüşüyle birlikte hâlen çalışmakta olduğu kendisine âit hukuk bürosunu açtı. Ankara Barosu'nda staj döneminden başlamak üzere birçok kurulda ve organizasyonda görev aldı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne kaydını yaptırdı ve 2014 yılında mezun oldu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydını yaptırdı ve bu fakülteden 2016 yılında mezun oldu. İngilizce ve Almanca biliyor.